Urejanja voda in hudournikov

Kot dolgoletni podizvajalec družbe VGP Novo mesto in družbe Hidrotehnik smo specializirani za področje urejanje voda.

IZVAJAMO LAHKO

Izdelava in sanacija jezov

Izdelava pregrad in pragov

Ureditev brežin in struge hudournikov

Izdelava in sanacija jezov

Izdelava pregrad in pragov

Ureditev brežin in struge hudournikov