Rušitvena dela

Rušenje objektov opravljamo z bagerji goseničarji ter bagerji na kolesih. Imamo vse potrebne priključke za rušenje objektov ter vsa potrebna vozila za prevoz gradbenih odpadkov. Gradbeni material recikliramo z mobilno drobilno enoto ali ga odpeljemo v zbirni center Suhor. Za obe storitvi smo pridobili Okoljevarstvena dovoljenja.

opravljamo

Rušenje stavb/objektov

Rušenje asfaltnih površin

Rušenje robnikov, cevi, jaškov, …

Rušenje  dreves, …