Gradbena dela

Naše podjetje izvaja vse vrste gradbenih del. Pred pričetkom del vam svetujemo, pomagamo pri izbiri materialov, pomagamo pri pridobitvi soglasij ter vam poiščemo cenovno in časovno najugodnejše rešitve.

strokovnjaki smo za ...

Gradnjo cest (izkopi, nasipi, planiranje)

Gradnjo kanalizacije, vodovoda

Gradnja objektov

Dobavo in vgradnjo asfalta in betona

Izgradnja dvorišč (asfaltiranje, polaganje robnikov, tlakovcev, …)

Izgradnja gozdnih vlak in cest

Izgradnja parkirišč, …

Izgradnja kamnitih zložb in opornih zidov

Dobava raznega gradbenega materiala

Urejanje kmetijskih zemljišč – agromelioracija

Vse vrste izkopov in nasipov

Asfaltiranje

Regolanje vinogradov

Čiščenje zaraslih površin (mulčanje, košnja, …)

frezanje kamnine

drobljenje materiala

Odvozi in navozi

Postavitev čistilnih naprav, greznic in deževnic